Chào mừng đến với Group Ex !

Môn học : Software Testing & Quản lý dự án !

.

 

Member

Nguyễn Tiến Thông (NT)

 

Trương Văn Chiến

 

Hồ Văn Hội

 

Võ Xuân Thiện

 

Hoàng Võ Quốc Tân